Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор»

Приватне акціонерне товариство “Любашівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00955153, місцезнаходження: вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв.

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор»

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою емітента 01.02.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі заяви особи та Протоколу №01/02-19 від 01.02. 2019 року позачергового засідання Наглядової ради.

Кучеренко Валерія Олександровича обрано на ту же саму посаду, а саме посаду Директора на новий строк. Згоди на розкриття паспортних данних особа не надавала. Особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Особа не володiє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: з 02 лютого 2019 року до 01 лютого 2020 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Товариство 07.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Короля Романа Юрійовича. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, від 24.07.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 27.01.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Товариство 07.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, у зв’язку з чим Мідляр Олена Олександрівна набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, від 24.07.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано, – до припинення повноважень. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, – аудитор, начальник відділу фінансової звітності та внутрішнього контролінгу, провідний фахівець з фінансово-економічного контролю.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2017 р.)

Річний звіт за 2017 р

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2017 р.)

Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

  • Загальна кількість простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що призначені на 19 квітня 2018 року, становить 13 434 400 акцій;
  • Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що призначені на 19 квітня 2018 року, становить 12 121 790 акцій.
Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор»

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Товариство 14.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” письмове повідомлення про заміну представника, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Струкова Бориса Вікторовича. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” від 20.02.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 25.07.2016р. Акціями Товариства не володіє.

Товариство 14.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” письмове повідомлення про заміну представника, у зв’язку з чим Грабовська Ірина Валеріївна набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” від 20.02.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано, – до припинення повноважень діючого складу членів Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, – старший юрист, юрист.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Наглядовою радою Товариства 01.02.2018 р. прийнято рішення призначити Кучеренко Валерія Олександровича на ту саму посаду, а саме: на посаду директора Товариства на новий строк з 02 лютого 2018 р. до 01 лютого 2019 року включно, шляхом укладання із Кучеренко Валерієм Олександровичем трудового контракту на новий строк, а саме: з 02 лютого 2018 р. до 01 лютого 2019 року включно, на виконання Кучеренко Валерієм Олександровичем функцій директора Товариства. Підстава такого рішення: Протокол Позачергового засідання Наглядової ради № 01-02/18 від 01.02.2018 р. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням терміну дії попереднього трудового контракту з директором. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1)Наглядовою радою Товариства 29.12.2017 р. прийнято рішення надати згоду на вчинення директором Товариства значного правочину, а саме: укласти та підписати додаткову угоду до Договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №101116 від 10.11.2016 р., якою продовжити строк, на який Товариство надає зворотну безпроцентну фінансову допомогу Товариству з обмеженою відповідальністю «Аграрні Технології» (код ЄДРПОУ – 35363892), до 30 червня 2018 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 21363 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 18,72396%; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом Товариства не передбачені.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Рішення про припинення повноважень прийнято наглядовою радою ПрАТ “Любашівський елеватор” 10.10.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п.1 ст.36 КЗпП України, за угодою сторін. Посадова особа ЛОБОДА БОРИС ОЛЕКСІЙОВИЧ (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Директор, припинила повноваження. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа не володіє акціями емітента. Непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.02.2017 р по 10.10.2017 р.
2. Рішення про обрання прийнято наглядовою радою ПрАТ “Любашівський елеватор” 10.10.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі п. 8 ч. 2 ст. 52 та ч. 5 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 1 п. 6.3.4. Статуту Товариства. КУЧЕРЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обраний на посаду Директора з “11” жовтня 2017 р. Особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа не володіє акціями емітента. Непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до “01” лютого 2018 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: комерційний директор ПрАТ “Божедарівський елеватор”, директор ПАТ “Кіровоградський КХП”, директор ПАТ “Новоукраїнський КХП”.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації