Відомості про значний правочин

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 05.09.2019;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада;

Предмет правочину: договір поставки  обладнення;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4883 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 40500 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,05679%;

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували “за” – 2 особи та “проти”  – немає, рішення прийнято наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення;

Повний текст повідомлення

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.