Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

  • Загальна кількість простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, що призначені на 29 березня 2019 року, становить 13 434 400 акцій;
  • Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, що призначені на 29 березня 2019 року, становить 12 121 790 акцій.
This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.