Річний звіт (У XML форматі)

Повний текст повідомлення

 

Цифровий підпис

 

Пароль до архіву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річний звіт (У XML форматі)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Повний текст повідомлення

 

Цифровий підпис

 

Пароль до архіву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор»

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Любашівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00955153, місцезнаходження: вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 2021 року о 13 год. 00 хв. Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: зал засідань №1 ПрАТ “Любашівський елеватор”, вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проведена з 12 год. 00 хв. по 12 год. 45 хв. в день проведення річних загальних зборів акціонерів за їх адресою проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 20 квітня 2021 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
 3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
 5. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради та звіту директора Товариства за 2020 рік.
 7. Про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 8. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
 9. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
 10. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акції органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або не внесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акції.
 11. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій, проводити дії щодо проведення обовязкового викупу акцій, у акціонерів які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
 12. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор»

Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повний текст повідомлення

Електронний підпис

пароль до архіву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повний текст повідомлення

Файл цифрового підпису

пароль до архіву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Повний текст річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Цифровий підпис

пароль до архіву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Любашівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00955153, місцезнаходження: вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 28 квітня 2020 року о 13 год. 00 хв. Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: зал засідань №1 ПрАТ “Любашівський елеватор”, вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проведена з 12 год. 00 хв. по 12 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2020 року.

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Зміна складу посадових осіб емітента

Повний текст повідомлення

Цифровий підпис

пароль до підпису 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Зміна складу посадових осіб емітента

Відомості про значний правочин

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 05.09.2019;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада;

Предмет правочину: договір поставки  обладнення;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4883 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 40500 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,05679%;

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували “за” – 2 особи та “проти”  – немає, рішення прийнято наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення;

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Відомості про значний правочин

Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки

Повний текст інструкції

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки