ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство»!

Емітент – Публічне акціонерне товариство “Лебединське хлібоприймальне підприємство”, ідентифікаційний код: 00955986, місцезнаходження вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200, тел. (05445) 2-13-56, електронна поштова адреса: lebedin@usilos.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://usilos.com/lebedyn-hpp/

Публічне акціонерне товариство “Лебединське хлібоприймальне підприємство” повідомляє, що у зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні, з метою дотримання норм Закону України від 06.04.2000 №1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб»,  Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (зі змінами), а  також зважаючи на запровадження режиму надзвичайної ситуації та карантину на всій території України з метою запобігання поширенню гострої вірусної хвороби COVID-19,  враховуючи необхідність захисту акціонерів від зараження коронавірусною інфекцією (COVID-19) та задля запобігання її поширенню, 17 квітня 2020 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства “Лебединське хлібоприймальне підприємство”» прийнято рішення (протокол від 17.04.2020 № 17/04-20) скасувати проведення  річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Лебединське хлібоприймальне підприємство”, що були призначені на 23 квітня 2020 року.

Інформуємо, що відповідно до положень Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Акціонерів Публічного акціонерного товариства “Лебединське хлібоприймальне підприємство” буде повідомлено про дату, час та місце проведення річних Загальних зборів акціонерів персонально, а також шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на веб-сайті Публічного акціонерного товариства “Лебединське хлібоприймальне підприємство”

Наглядова рада

Публічного акціонерного товариства

“Лебединське хлібоприймальне підприємство”

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.