Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повний текст повідомлення

 

Цифровий підпис

пароль до архіву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Зміна складу посадових осіб емітента

Повний текст повідомлення

Файл цифрового підпису

пароль до архіву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Зміна складу посадових осіб емітента

Протокол позачергового засідання Наглядової ради

Повний текст протоколу

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Протокол позачергового засідання Наглядової ради

Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки

Повний текст інструкції

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки

Відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів

Повний текст повідомлення

Архів цифрового підпису

пароль до архиву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Повний текст річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Цифровий підпис

Пароль до архіву – 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство»!

Емітент – Публічне акціонерне товариство “Лебединське хлібоприймальне підприємство”, ідентифікаційний код: 00955986, місцезнаходження вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200, тел. (05445) 2-13-56, електронна поштова адреса: lebedin@usilos.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://usilos.com/lebedyn-hpp/

Публічне акціонерне товариство “Лебединське хлібоприймальне підприємство” повідомляє, що у зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні, з метою дотримання норм Закону України від 06.04.2000 №1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб»,  Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (зі змінами), а  також зважаючи на запровадження режиму надзвичайної ситуації та карантину на всій території України з метою запобігання поширенню гострої вірусної хвороби COVID-19,  враховуючи необхідність захисту акціонерів від зараження коронавірусною інфекцією (COVID-19) та задля запобігання її поширенню, 17 квітня 2020 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства “Лебединське хлібоприймальне підприємство”» прийнято рішення (протокол від 17.04.2020 № 17/04-20) скасувати проведення  річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Лебединське хлібоприймальне підприємство”, що були призначені на 23 квітня 2020 року.

Інформуємо, що відповідно до положень Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Акціонерів Публічного акціонерного товариства “Лебединське хлібоприймальне підприємство” буде повідомлено про дату, час та місце проведення річних Загальних зборів акціонерів персонально, а також шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на веб-сайті Публічного акціонерного товариства “Лебединське хлібоприймальне підприємство”

Наглядова рада

Публічного акціонерного товариства

“Лебединське хлібоприймальне підприємство”

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство»!

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство», що скликані на 23 квітня 2020 року о 11 год. 00 хв.

Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство “Лебединське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955986, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200) повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що скликані на 23 квітня 2020 року о 11 год. 00 хв., у зв’язку з поданням пропозицій акціонерів, що володіють більше 5% акцій.

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство», що скликані на 23 квітня 2020 року о 11 год. 00 хв.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство “Лебединське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955986, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200) повідомляє, що річні загальні збори Товариства відбудуться 23 квітня 2020 року о 11 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПАТ “Лебединське ХПП”, вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проведена з 10 год. 00 хв. по 10 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 17 квітня 2020 року.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повний текст повідомлення

Файл цифрового підпису

пароль до архиву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміну складу посадових осіб