Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

04.10.2019 р. наглядовою радою Товариства прийнято рішення укласти із Тремпольцем Олександром Івановичем трудовий контракт на виконання функцій голови правління Товариства на новий строк, а саме, до 01.11.2020 р. включно. Рішення оформлене протоколом позачергового засідання наглядової ради №04-10/19 від 04.10.2019 р.  Посадова особа не володiє акціями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Строк, на який призначено посадову особу: до 01.11. 2020 р. включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор, голова правління.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Відомості про зміну складу посадових осіб

Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки

Повний текст інструкції

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки

Річна інформація емітента

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство», що скликані на 23 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв.

Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство “Лебединське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955986, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200) повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що скликані на 23 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв., у звязку з поданням пропозицій акціонерів, що володіють більше 5% акцій. Отже, порядок денний річних загальних зборів акціонерів, що призначені на 23 квітня 2019 року о 11 годині 00 хвилин з урахуванням змін є наступним:

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про встановлення   порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів.
 3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
 4. Про спосіб реалізації акціонерами прав на акції та/або прав і обов’язків за акціями Товариства, передбачених законодавством.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 6. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора Товариства за 2018 рік.
 8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статут Товариства та відповідальної за проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
 9. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
 10. Припинення повноважень членів наглядової ради.
 11. Затвердження кількісного складу наглядової ради.
 12. Обрання членів наглядової ради.
 13. Затвердження кількісного складу ревізійної комісії.
 14. Обрання членів ревізійної комісії.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство», що скликані на 23 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство»

Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство “Лебединське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955986, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200) повідомляє, що річні загальні збори Товариства відбудуться 23 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПАТ “Лебединське ХПП”, вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проведена з 10 год. 00 хв. по 10 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 18 квітня 2019 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерівТовариства.
 2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
 3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
 4. Про спосіб реалізації акціонерами прав на акції та/або прав і обов’язків за акціями Товариства, передбачених законодавством.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 6. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора Товариства за 2018 рік.
 8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, обрання особи, уповноваженой на підписання нової редакції Статут Товариства та відповідальної за проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство»

Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

 • Загальна кількість простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, що призначені на 23 квітня 2019 року, становить 2 750 100 акцій;

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, що призначені на 23 квітня 2019 року, становить 2 504 160 акцій.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про припинення повноважень прийнято акціонером Renaisco B.V. 20.03.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі письмового повідомлення від акціонера. Посадова особа, Дарменко Юрій Сергійович, який не надав згоду на розкриття паспортних даних та займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 04.12.2018 року. Рішення про обрання прийнято акціонером Renaisco B.V. 20.03.2019 р. Обрання посадової особи виконано на підставі письмового повідомлення від акціонера. Мідляр Олену Олександрівну, яка не надала згоду на розкриття паспортних данних, обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до прийняття рішення про припинення повноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: аудитор, начальник відділу фінансової звітності та внутрішнього контролінгу, провідний фахівець з фінансово-економічного контролю. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про припинення повноважень прийнято акціонером Renaisco B.V. 04.12.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі письмового повідомлення від акціонера. Посадова особа Мідляр Олена Олександрівна не надала згоду на розкриття паспортних данних, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.10.2018. Рішення про обрання прийнято акціонер Renaisco B.V. 04.12.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі письмового повідомлення від акціонера. Дарменко Юрій Сергійович, який не надав згоди на розкриття паспортних данних, обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до приняття рішення про припинення повноважень.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заместитель финансового директора, финансовый директор, заместитель директора по корпоративным финансам и инвестициям.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

31.10.2018 р. наглядовою радою Товариства прийнято рішення укласти із Тремпольцем Олександром Івановичем трудовий контракт на виконання функцій голови правління Товариства на новий строк, а саме:  з 02.11.2018 р. до 02.11.2019 р. включно. Рішення оформлене протоколом позачергового засідання наглядової ради №31-10/2018 від 31.10.2018 р. Рішення прийнято у зв’язку із тим, що 01.11.2018 р. спливає дія трудового контракту, укладеного із Тремпольцем О.І. на виконання функцій голови правління Товариства.  Посадова особа не володiє акціями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Строк, на який призначено посадову особу: до 02.11. 2019 р. включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації