Перелік афілійованих осіб

Перелік афілійованих осіб.docx

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Перелік афілійованих осіб

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Лебединське ХПП

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Лебединське ХПП», що призначені на 05 липня 2017 року

Публічне акціонерне товариство “Лебединське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955986, місцезнаходження вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., 42200, Україна) повідомляє про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що призначені на 05 липня 2017 року, шляхом внесення нових питань та нових проектів рішень із запропонованих питань проекту порядку денного, а саме нового сьомого питання порядку денного «Про схвалення товариством правочинів, прийнявши рішення про їх вчинення» та нових проектів рішень до п‘ятого, шостого та сьомого питання порядку денного, виклавши порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів, що призначені на 05 липня 2017 року, та проекти рішень з пятого, шостого та сьомого питання порядку денного зборів наступним чином:

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:
1.  Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Про зміну повного та скороченого найменування товариства.
3.  Про затвердження змін до статуту товариства шляхом викладення статуту у новій редакції.
4.  Про внесення змін до внутрішніх положень товариства.
5. Про схвалення товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
6.  Про схвалення товариством значних правочинів, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
7.  Про схвалення товариством правочинів, прийнявши рішення про їх вчинення.

По п’ятому питанню порядку денного проект рішення викласти у наступній редакції: «Схвалити позачерговими загальними зборами акціонерів правочини, прийнявши рішення про надання згоди на їх вчинення:
– договір між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПАТ «Балтське ХПП» про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги № 220216 від 22.02.2016 р.;
– договір між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПАТ «Балтське ХПП» про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №160916 від 16.09.2016р.;
– договір між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПрАТ «Пологівський КХП» про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №160216 від 17.02.2016 р.;
– договір про переведення боргу між ПАТ «Лебединське ХПП», ПрАТ «Пологівський КХП» та ТОВ «Славгород-Агро» від 30.12.2016 р.;
– договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №040716 від 04.07.2016р. між ПАТ «Лебединське ХПП» та ТОВ «Аграрні технології»;
– сертифікат від 09.06.2017 р. приєднання до договору про надання послуг овердрафту №100-154-POD від 01.09.2014 р., укладеного між ПАТ “Сітібанк” та ПІЇ “«Гленкор Агрікалчер Україна».»

По шостому питанню порядку денного проект рішення викласти у наступній редакції: «Схвалити позачерговими загальними зборами акціонерів правочин, прийнявши рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: сертифікат приєднання від 01.09.2014 р. до договору про надання послуг овердрафту № 100-154-POD від 01.09.2014р., укладеного між ПАТ “Сітібанк” та ПІЇ «СЄРНА».»

По сьомому питанню порядку денного проект рішення викласти у наступній редакції: «Схвалити позачерговими загальними зборами акціонерів правочини, прийнявши рішення про їх вчинення:
– договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №09122013ЛЕ від 09.12.2013 р. між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПІІ «СЄРНА» та додаткової угоди № 1 від 30.1.2014 р., додаткової угоди № 2 від 31.05.2014 р.
– договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №1810/2013 від 18.10.2013 р. між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПІІ «ОЕК»  та додаткової угоди №1 від 30.12.2013 р.,  додаткової угоди №3 від 31.12.2014 р.
– договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №18022014ЛЕ від 18.02.2014 між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПІІ «СЄРНА» та додаткової угоди №1 від 31.03.2014 р.
– договори, укладені ПАТ «Лебединське ХПП», відповідно до додатку, що додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту lebedyn-hpp.com.ua, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПАТ “Лебединське ХПП”, вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., 42200, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів – Голова правління Тремполець Олександр Іванович.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Лебединське ХПП

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Лебединське ХПП», що призначені на 05 липня 2017 року

Публічне акціонерне товариство “Лебединське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955986, місцезнаходження вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., 42200, Україна) повідомляє про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що призначені на 05 липня 2017 року, шляхом внесення нових проектів рішень із запропонованих питань проекту порядку денного, а саме проектів рішень до п‘ятого та шостого питання, виклавши проекти  наступним чином:
«По п’ятому питанню порядку денного проект рішення: Схвалити позачерговими загальними зборами акціонерів правочини, прийнявши рішення про надання згоди на їх вчинення:
– договір між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПАТ «Балтське ХПП» про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги № 220216 від 22.02.2016 р.;
– договір між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПАТ «Балтське ХПП» про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №160916 від 16.09.2016 р.;
– договір між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПрАТ «Пологівський КХП» про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №160216 від 17.02.2016 р.;
– договір про переведення боргу між ПАТ «Лебединське ХПП», ПрАТ «Пологівський КХП» та ТОВ «Славгород-Агро» від 30.12.2016 р.;
– договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №040716 від 04.07.2016р. між ПАТ «Лебединське ХПП» та ТОВ «Аграрні технології»;
– сертифікат від 09.06.2017 р. приєднання до договору про надання послуг овердрафту №100-154-POD від 01.09.2014 р., укладеного між ПАТ “Сітібанк” та ПІЇ «Гленкор Агрікалчер Україна».
По шостому питанню порядку денного проект рішення: Схвалити позачерговими загальними зборами акціонерів правочин, прийнявши рішення про надання згоди на його вчинення, а саме сертифікату приєднання від 01.09.2014 р. до договору про надання послуг овердрафту № 100-154-POD від 01.09.2014р., укладеного між ПАТ “Сітібанк” та ПІЇ «СЄРНА».
Адреса власного веб-сайту lebedyn-hpp.com.ua, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПАТ “Лебединське ХПП”, вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., 42200, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів – Голова правління Тремполець Олександр Іванович.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Лебединське ХПП»

Публічне акціонерне товариство “Лебединське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955986, місцезнаходження вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., 42200, Україна) повідомляє, що позачергові загальні збори товариства відбудуться 05 липня 2017 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПАТ “Лебединське ХПП”, вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., 42200, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 29 червня 2017 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Про зміну повного та скороченого найменування товариства.
3. Про затвердження змін до статуту товариства шляхом викладення статуту у новій редакції.
4. Про внесення змін до внутрішніх положень товариства.
5. Про прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
6. Про прийняття рішення про вчинення значного правочину.
Проект рішень до переліку питань, що виноситься на голосування:
1. Обрати лічильну комісію у складі: Зима Галина Василівна, Овсяник Світлана Вікторівна, Лапоног Павло Олексійович.
2. Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування товариства з «Публічне акціонерне товариство «Лебединське хлібоприймальне підприємство»» на «Приватне акціонерне товариство «Лебединське хлібоприймальне підприємство»». Скорочене найменування товариства змінити з «ПАТ «Лебединське ХПП»» на «ПрАТ «Лебединське ХПП»».
3. Затвердити зміни до Статуту товариства у зв‘язку зі зміною типу товариства з публічного на приватне, та його перейменуванням, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Голові зборів та секретарю зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
4. Затвердити положення про загальні збори та положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.
5. Прийняти рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість:
– договору з ПАТ «Балтське ХПП» про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги № 220216 від 22.02.2016 р.;
– договору з ПАТ «Балтське ХПП» про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №160916 від 16.09.2016р.;
– договору з ПрАТ «Пологівський КХП» про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №160216 від 17.02.2016 р.;
– договору про переведення боргу з ПрАТ «Пологівський КХП» та ТОВ «Славгород-Агро» від 30.12.2016 р.;
– договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №040716 від 04.07.2016р. з ТОВ «Аграрні технології»;
– сертифікат приєднання до договору про надання послуг овердрафту №100-154-POD від 01.09.2014 р., укладеного між ПАТ “Сітібанк” та ПІЇ “СЄРНА”.
6. Прийняти рішення про вчинення значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту lebedyn-hpp.com.ua, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.
Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПАТ “Лебединське ХПП”, вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., 42200, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів – Голова правління Тремполець Олександр Іванович.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Лебединське ХПП»

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство» “18” травня 2017 року. Предметом правочину є підписання форми сертифікату приєднання до договору про надання послуг з овердрафту. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 4 490 965,82 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 19 387 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 23,16 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2016 р.)

Річний звіт ПРАТ Лебедин 2016

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2016 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 21 квітня 2017 року) припинено повноваження Голови наглядової ради Москальчука Олександра Олександровича, якого було обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа перебувала на посаді 10 місяців з дати останнього призначення.2. Рішення прийнято у зв‘язку з необхідністю переобрання складу наглядової ради відповідно до ч.1 статті 53 ЗУ “Про акціонерні товариства”. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
2. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 21 квітня 2017 року) припинено повноваження Члена наглядової ради Короля Романа Юрійовича, якого було обрано на термін до прийняття рішення про припинення його повноважень у порядку передбаченому законом. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа перебувала на посаді три місяці з дати останнього призначення. Рішення прийнято у зв‘язку з необхідністю переобрання складу наглядової ради відповідно до ч.1 статті 53 ЗУ “Про акціонерні товариства”. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
3. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 21 квітня 2017 року) обрано членом наглядової ради Москальчука Олександра Олександровича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.». Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор, заступник директора з фінансової та інформаційної безпеки. Особу обрано на термін до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів. Особа є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.»
4. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 21 квітня 2017 року) обрано членом наглядової ради Короля Романа Юрійовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.». Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: аудитор, фінансовий директор. Особу обрано на термін до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів. Особа є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.»
5. Рішенням наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 21 квітня 2017 року) обрано Головою наглядової ради Москальчука Олександра Олександровича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.». Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор, заступник директора з фінансової та інформаційної безпеки. Особу обрано на термін до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів. Особа є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.»
6. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 21 квітня 2017 року) припинено повноваження члена ревізійної комісії Мідляр Олени Олександрівни, яку було обрано на термін до прийняття рішення загальними зборами про припинення її повноважень. Рішення прийнято на підставі ч.1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни у персональному складі обґрунтовані пропозицією акціонерів. Особа перебувала на посаді два роки. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
7. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 21 квітня 2017 року) припинено повноваження члена ревізійної комісії Суворової Оксани Василівни, яку було обрано на термін до прийняття рішення загальними зборами про припинення її повноважень. Рішення прийнято на підставі ч.1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни у персональному складі обґрунтовані пропозицією акціонерів. Особа перебувала на посаді три роки з дати останнього призначення. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
8. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 21 квітня 2017 року) обрано членом ревізійної комісії Ангаткіну Ірину Гаврилівну. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа за останні п’ять років: аудитор. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.
9. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 21 квітня 2017 року) обрано членом ревізійної комісії Чорного Юрія Миколайовича. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа за останні п’ять років: заступник директора з питань обліку та аудиту. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 р.

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 р.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 р.

Повідомлення про річні загальні збори

Публічне акціонерне товариство “Лебединське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955986, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 21 квітня 2017 року о 09 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПАТ “Лебединське ХПП”, вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 08 год. 00 хв. по 08 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2016 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Затвердження кількісного складу наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
11. Затівердження кількісного складу ревізійної комісії.
12. Обрання членів ревізійної комісії.

Адреса власного веб-сайту lebedyn-hpp.com.ua, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Проекти рішень щодо порядку денного відповідно до зазначених питань:
1. Обрати членів лічильної комісії: (відповідно до результатів голосування на загальних зборах)
2. Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2016 рік
3. Прибуток товариства за 2016 рік розподілити на покриття збитків за попередній звітний рік.
4. Звіт наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт ревізійної комісії приняти до уваги
5. Внести змінити до Статуту товариства (відповідно до результатів голосування на загальних зборах).
6. Припинити повноваження членів наглядової ради.
7. Затвердити кількісний склад наглядової ради – 2 особи.
8. Обрати членів наглядової ради (відповідно до результатів голосування на загальних зборах).
9. Затвердити умови цивільно-правових догоорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити винагороду та обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членаминаглядової ради.
10. Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Мідляр Олени Олександрівни, Ангаткіної Ірини Гаврилівни.
11. Затвердити кількісний склад ревізійної комісії – 3 особи.
12. Обрати членів ревізійної комісії (відповідно до результатів голосування на загальних зборах)

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПАТ “Лебединське ХПП”, вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200.Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» – Голова правління Тремполець Олександр Іванович.

Posted in Без категорії | 40 Comments

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішенням наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Лебединське
хлібоприймальне підприємство» (протокол від 02 лютого 2017 року) призначено
на ту саму посаду голови правління Тремпольця Олександра Івановича (особа
не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у
акціонерному капіталі товариства. Особа не має непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за
останні п’ять років: директор. Особу призначено на посаду голови правління
на термін до 01 листопада 2017 року. Рішення прийнято у зв’язку із
закінченням терміну дії попереднього трудового контракту з головою
правління.

Posted in Без категорії | Leave a comment