Повідомлення про схвалення значних правочинів

Повідомлення про схвалення значних правочинів

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про схвалення значних правочинів

Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 15.04.2019;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада;

Предмет правочину: Договір іпотеки для забезпечення часткового виконання своїх зобов’язань перед Приватним акціонерним товариством «Балтське хлібоприймальне підприємство» за Договором про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №211218 від 21.12.2018 р;

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

  • Загальна кількість простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, що призначені на 18 квітня березня 2019 року, становить 11 396 000 акцій;
  • Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, що призначені на 18 квітня 2019 року, становить 10 175 714 акцій.
Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів»

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Кулевчанський комбінат хлібопродуктів” (код ЄДРПОУ 00955437, місцезнаходження: вул. Болгарська, буд. 166, с. Кулевча, Саратський р-н, Одеська обл., 68261, Україна) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 18 квітня 2019 року о 13 год. 00 хв. Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: зал засідань зал засідань №1 ПРАТ “Кулевчанський КХП”, вул. Болгарська, буд. 166, с. Кулевча, Саратський р-н, Одеська обл., 68261, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проведена з 12 год. 00 хв. по 12 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 12 квітня 2019 року.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів»

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 12.02.2019;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада товариства;

Предмет правочину: надано згоду на укладення та підписання  договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги із Приватним акціонерним товариством «Любашівський елеватор» (код ЄДРПОУ – 00955153), згідно якого Товариство отримує від ПрАТ «Любашівський елеватор» зворотну безпроцентну фінансову допомогу у розмірі 800 000 (вісімсот тисяч) гривень зі строком повернення до 30.04.2019 року; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 800 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4244 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 18,85014%;

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували “за” – 2 голоса, “утримались” – 1 голос та “проти” прийняття рішення – 0 голосів членів наглядової ради, яка правоможна приймати такі рішення: більшістю від повного складу наглядової ради у кількості 3 особи.

2).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 12.02.2019;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада товариства;

Предмет правочину: надано згоду на укладення та підписання договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги із Приватним акціонерним товариством «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ – 00955236), згідно якого Товариство отримує від ПрАТ «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» зворотну безпроцентну фінансову допомогу у розмірі 800 000 (вісімсот тисяч) гривень зі строком повернення до 30.04.2019 року; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 800 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4244 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 18,85014%; Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували “за” – 2 голоса, “утримались” – 1 голос та “проти” прийняття рішення – 0 голосів членів наглядової ради товариства, яка правоможна приймати такі рішення бульшістю голосів від повного складу членів наглядової ради 3 особи.

3).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 12.02.2019;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада товариства;

Предмет правочину: надано згоду на укладення та підписання договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги із Товариством з обмеженою відповідальністю «Апостолове-Агро» (код ЄДРПОУ – 31713688), згідно якого Товариство отримує від ТОВ «Апостолове-Агро» зворотну безпроцентну фінансову допомогу у розмірі 600 000 (шістсот тисяч) гривень зі строком повернення до 30.04.2019 року; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 600 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4244 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 14,13761%;

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували “за” – 2 голоса, “утримались” – 1 голос та “проти” прийняття рішення – 0 голосів членів наглядової ради товариства, яка правоможна приймати такі рішення: більшистю від повного складу наглядової ради 3 особи.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 20.12.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі заяви про переведення на посаду Директора.

Слободянюк Дмитро Іванович, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, обрано на посаду Директор.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: з 20 грудня 2018 року до 19 грудня 2019 року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник директора, директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

  • Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 12.12.2018;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова Рада; Предмет правочину: надання юридичних послуг; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 609,689 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5682 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 10,73018%; Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували “за” та “проти” прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення: 3 “за” та 0 “проти”.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 03.12.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №03-12,18 позачергового засідання Наглядової ради. Посадова особа Редя Юрій Антонович, посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посаді з 23.02.2015 року

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

01.10.2018 р. Наглядова рада Товариства прийняла рішення про припинення повноважень Ірини Сергіївни Баранової, яка тимчасово здійснює повноваження Директора. Рішення про припинення повноважень оформлене Протоколом №01- 10/18 від 01.10.2018 р. Повноваження Баранової Ірини Сергіївни, яка тимчасово здійснювала повноваження директора, припинені 01.10.2018 р. Повноваження припинені у зв’язку із обранням Слободянюка Дмитра Івановича особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора. Баранова І.С. не володiє часткою в статутному капіталі емiтента  та не володiє пакетом акцій емітента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних Барановою І.С. не надано. Строк, протягом якого особа тимчасово здійснювала повноваження директора: з 28.09.2018 р. по 01.10.2018 р. Рішення про обрання Слободянюка Дмитра Івановича особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора, прийнято Наглядовою радою Товариства 01.10.2018 р. (Протокол №01 – 10/18 від 01.10.2018 р.). Слободянюка Дмитра Івановича обрано особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора, на час відсторонення директора Редя Юрія Антоновича від здійснення повноважень Директора або до прийняття рішення про припинення його повноважень. Призначення Слободянюка Д.І. особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора, на час відсторонення директора Редя Ю.А. пов’язане із необхідністю проведення службової перевірки щодо встановлення господарських відносин між Товариством та ФГ «Кулевча» і визначення наявності, причини та розміру простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості Товариства. Слободянюк Д.І. не володiє часткою в статутному капіталі, не володіє пакетом акцій Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор, начальник елеватора.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації