Спростування

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ (код ЄДРПОУ- 00955437) (Протокол № 12-02/19 від 12.02.2019) прийнято рішення про  надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ” вже здiйснювало розкриття даної особливої iнформацiї (у строки встановленнi чинним законодавством України), проте з технічних причин було розмiщено не повний обсяг iнформацiї, а саме: на титульному аркуші повідомлення не зазначена адреса власного веб-сайту.

Повний текст повідомлення

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.