Monthly Archives: Грудень 2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 20.12.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі заяви про переведення на посаду Директора. Слободянюк Дмитро Іванович, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, обрано на посаду Директор. Володiє часткою в статутному … Continue reading

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 12.12.2018; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова Рада; Предмет правочину: надання юридичних послуг; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 609,689 тис. грн; … Continue reading

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 03.12.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №03-12,18 позачергового засідання Наглядової ради. Посадова особа Редя Юрій Антонович, посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному … Continue reading

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації