Повідомлення про виникнення особливої інформації

16.05.2018 Наглядова рада прийняла рішення надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: укласти договір із ТОВ «АПФ-ГРУП» (ідентифікаційний код 41861939) на придбання товару (паливо котельне, синтетичне рідке паливо СЖТ-КМ, синтетичне рідке паливо СЖТ, паливо пічне нафто вуглехімічне, паливо пічне сумішеве) на загальну суму 865 000 (вісімсот шістдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ, виходячи із ціни товару за тонну – 17 300 (сімнадцять тисяч триста гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ. Предмет правочину: придбання товару (паливо котельне, синтетичне рідке паливо СЖТ-КМ, синтетичне рідке паливо СЖТ, паливо пічне нафто вуглехімічне, паливо пічне сумішеве). Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 865 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5682 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 15,22351%; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом не передбачені.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.