Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів» “06” листопада 2017 року. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 400 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 6 405 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 6,24 відсотків. Предметом правочину є отримання зворотної безпроцентної фінансової допомоги. Заінтересована особа Приватне акціонерне товариство «Березинський комбінат хлібопродуктів», код ЄДРПОУ 00955221, місцезнаходження: 68542, Одеська обл., Тарутинський район, селище міського типу Березине, вул. Промислова, будинок 130. Ознаки заінтересованості: посадова особа Приватного акціонерного товариства «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів» є посадовою особою заінтересованої особи. Інші істотні умови правочину: строк дії договору до 31 грудня 2017 року, сума договору 400 000,00 гривень. Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.