Загальні збори акціонерів.

Приватне акціонерне товариство “Кулевчанський комбінат хлібопродуктів” (код ЄДРПОУ 00955437, місцезнаходження: вул. 60 років Жовтня, 166, с. Кулевча, Саратський район, Одеська область, Україна, 68261) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 16 квітня 2013 р. о 17 год. 00. хв. Місце проведення зборів: зал засідань № 1 ПрАТ “Кулевчанський КХП”, вул. 60 років Жовтня, 166, с. Кулевча, Саратський район, Одеська область, Україна, 68261.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 16 год. 00. хв. по 16 год. 45  хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 квітня 2013 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Затвердження річного звіту товариства.

2. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, у наступному місці: зал засідань № 1 ПрАТ “Кулевчанський КХП”, вул. 60 років Жовтня, 166, с. Кулевча, Саратський район, Одеська область, Україна, 68261. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» – директор Грищенко Валентина Дмитрівна.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.