Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Кулевчанський комбінат хлібопродуктів”, що відбулися “17” квітня 2012 р. (протокол №17-04/12), прийнятого по п. 5 порядку денного, до складу Наглядової ради товариства безстроково обрано фізичну особу Якушеву Аннету Геннадіївну (особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних).

Обрана до складу Наглядової ради фізична особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не обіймала у товаристві інших посад протягом своєї діяльності.

Особу до складу Наглядової ради обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення її повноважень.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.