Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про зміну директора

файл цифрового підпису

пароль до архиву 123456

 

Повідомлення про зміну наглядової ради

файл цифрового підпису

пароль до архиву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Повний текст Річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік

Цифровий підпис

Пароль до архіву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Приватного акціонерного товариства «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів»!

Емітент – Приватне акціонерне товариство “Кулевчанський комбінат хлібопродуктів”, ідентифікаційний код: 00955437, місцезнаходження: вул. Болгарська, буд. 166, с. Кулевча, Саратський р-н, Одеська обл., 68261, Україна, 42200, тел. (04848)2-23-34, електронна поштова адреса: kulevcha@usilos.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://usilos.com/kulevcha-khp/

Приватне акціонерне товариство “Кулевчанський комбінат хлібопродуктів”  повідомляє, що у зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні, з метою дотримання норм Закону України від 06.04.2000 №1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб»,  Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (зі змінами), а  також зважаючи на запровадження режиму надзвичайної ситуації та карантину на всій території України з метою запобігання поширенню гострої вірусної хвороби COVID-19,  враховуючи необхідність захисту акціонерів від зараження коронавірусною інфекцією (COVID-19) та задля запобігання її поширенню, 17 квітня 2020 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства “Кулевчанський комбінат хлібопродуктів” прийнято рішення (протокол від 17.04.2020 № 17/04-2020) скасувати проведення  річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Кулевчанський комбінат хлібопродуктів”, що були призначені на 24 квітня 2020 року.

Інформуємо, що відповідно до положень Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Акціонерів Приватного акціонерного товариства “Кулевчанський комбінат хлібопродуктів” буде повідомлено про дату, час та місце проведення річних Загальних зборів акціонерів персонально, а також шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на веб-сайті Приватного акціонерного товариства “Кулевчанський комбінат хлібопродуктів”.

Наглядова рада

Приватного акціонерного товариства “Кулевчанський комбінат хлібопродуктів”

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Приватного акціонерного товариства «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів»!

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів», що скликані на 24 квітня 2020 року о 17 год. 00 хв.

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Кулевчанський комбінат хлібопродуктів” (код ЄДРПОУ 00955437, місцезнаходження: вул. Болгарська, буд. 166, с. Кулевча, Саратський р-н, Одеська обл., 68261, Україна) повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що скликані на 24 квітня 2020 року о 17 год. 00 хв., у зв’язку з поданням пропозицій акціонерів, що володіють більше 5% акцій.

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів», що скликані на 24 квітня 2020 року о 17 год. 00 хв.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Кулевчанський комбінат хлібопродуктів” (код ЄДРПОУ 00955437, місцезнаходження: вул. Болгарська, буд. 166, с. Кулевча, Саратський р-н, Одеська обл., 68261, Україна) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2020 року о 17 год. 00 хв. Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: зал засідань зал засідань №1 ПРАТ “Кулевчанський КХП”, вул. Болгарська, буд. 166, с. Кулевча, Саратський р-н, Одеська обл., 68261, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проведена з 16 год. 00 хв. по 16 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 20 квітня 2020 року.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Відомості про зміну складу посадових осіб

Повний текст повідомлення

Цифровий підпис (пароль до архиву 123)

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Відомості про зміну складу посадових осіб

Спростування

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ (код ЄДРПОУ- 00955437) (Протокол № 12-02/19 від 12.02.2019) прийнято рішення про  надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ” вже здiйснювало розкриття даної особливої iнформацiї (у строки встановленнi чинним законодавством України), проте з технічних причин було розмiщено не повний обсяг iнформацiї, а саме: на титульному аркуші повідомлення не зазначена адреса власного веб-сайту.

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Спростування

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Річна інформація емітента

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента

Повідомлення про надання попередньої згоди на вчинення правочинів

Повідомлення про надання попередньої згоди на вчинення правочинів

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про надання попередньої згоди на вчинення правочинів