Category Archives: Без категорії

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Рішенням наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Божедарівський елеватор» (протокол від 01 лютого 2017 року) припинено повноваження директора Скиби Надії Яківни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) з 01.02.2017 р. Особа володіє часткою у статутному капіталі товариства, у … Continue reading

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» (акціонер) повідомило Приватне акціонерне товариство «Божедарівський елеватор» про заміну члена наглядової ради – представника акціонера, а саме про припинення повноважень члена наглядової ради Костяної Тетяни Миколаївни – представника акціонера ПТОВ «РЕНЕСКО Б.В.» … Continue reading

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Особлива інформація емітента

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Божедарівський елеватор» 29 листопада 2016 року. Предметом правочину є укладення договору про отримання зворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена … Continue reading

Posted in Без категорії, Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Особлива інформація емітента

Річний звіт емітента за 2015 рік

zvit-bozhedar-2015

Posted in Без категорії, Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Річний звіт емітента за 2015 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Рішенням загальних зборів акціонерів (протокол від 06.04.2016 року) припинено повноваження члена наглядової ради Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» (юридична особа за законодавством Нідерландів, код 24257792). Особа перебувала на посаді з 15.04.2015 року. Володіє часткою 61,55% статутного капіталу … Continue reading

Posted in Без категорії, Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повноваження Голови наглядової ради Давидова Сергія Володимировича припинені на підставі заяви про припинення повноважень за власним бажанням відповідно до пп. 1) п. 6.8 Статуту Товариства. Особа перебувала на посаді понад десять місяців з моменту останнього призначення. Замість особи, повноваження якої … Continue reading

Posted in Без категорії, Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Повноваження директора Товариства Скиби Надії Яківни припинені у зв‘язку з закінченням строку, на який було обрано посадову особу. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості … Continue reading

Posted in Без категорії, Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Повноваження директора Товариства Скиби Надії Яківни припинені у зв‘язку з закінченням строку, на який було обрано посадову особу. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних. Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi … Continue reading

Posted in Без категорії, Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Річна інформація емітента за 2014 рік

zvit_bozhedar_2014

Posted in Без категорії, Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента за 2014 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято рішення про припинення повноважень Голови наглядової ради Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». Особа перебувала на посаді з 28.04.2014 року. Володіє часткою 61,55% у статутному капіталі. Рішення прийнято у зв’язку … Continue reading

Posted in Без категорії, Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації