Category Archives: Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1.Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про  надання згоди на вчинення значних правочинiв – позачерговi збори 04.02.2019р. (протокол №1 вiд 04.02.2019р.) Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: Схвалити укладений значний правочин, а саме iпотечний договiр, укладений ПрАТ … Continue reading

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про загальні збори

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» ( Код ЄДРПОУ 00953869) повідомляє наступну інформацію: станом на 29.01.2019р. –  дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, що відбудуться 04.02.2019р., загальна кількість акцій становить – 2 311 676 … Continue reading

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про загальні збори

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Приватне акціонерне товариство “Божедарівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна) (далі – товариство) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 04 лютого 2019 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення … Continue reading

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про збори акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» ( Код ЄДРПОУ 00953869) повідомляє наступну інформацію: станом на 22.11.2018р. –  дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, що відбудуться 28.11.2018р., загальна кількість акцій становить – 2 311 … Continue reading

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про збори акціонерного товариства

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) у порядку ч.4 ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства»

Компанія DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД), юридична особа, що створена та зареєстрована в Республіці Кіпр під номером HE 343787, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Діагору, 4, Керміа Білдінг, 6-й поверх, офіс 601, поштовий індекс 1097, Нікосія, … Continue reading

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) у порядку ч.4 ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

Шановний акціонере! Приватне акціонерне товариство “Божедарівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна) (далі – товариство) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 28 листопада 2018 року о 10 год. 00 хв. … Continue reading

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – позачерговi загальнi збори акцiонерiв 22.10.2018р. (протокол №2 вiд 22.10.2018р.) Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру – договорiр вiдчуження нерухомого майна, що належить … Continue reading

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв – позачерговi загальнi збори акцiонерiв 22.10.2018р. (протокол №2 вiд 22.10.2018р.) Предмет правочину – договiр мiж Приватним акцiонерним товариством “Божедарiвський елеватор” (позичальник) та Товариством з … Continue reading

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Голова наглядової ради Астiон Василь Миколайович (Паспортнi данi посадової особи не надано) призначено 22.10.2018 р.(дата вчинення дiї 22.10.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi … Continue reading

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації