Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

Шановний акціонере!

 

Приватне акціонерне товариство “Божедарівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна) (далі – товариство) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 26 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення позачергових загальних зборів: зал засідань №1 ПрАТ “Божедарівський елеватор”, вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 квітня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного)

  1. Про обрання лічильної комісії.
  2. Про розгляд звіту виконавчого органу про результати діяльності за 2018 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  3. Про розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  4. Про затвердження укладення договору із зовнішнім аудитором.
  5. Затвердження річного звіту за 2018 рік та результатів діяльності за 2018 рік.
  6. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2018 рік.
  7. Про розподіл прибутку за 2018 рік.
  8. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2018 рік.

Повний текст повідомлення

This entry was posted in Повідомлення. Bookmark the permalink.

Comments are closed.