Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Директор Паламарчук Григорiй Володимирович (згоди  на розкриття паспортних даних не надано) призначено 26.09.2018 р.(дата вчинення дiї 22.08.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на невизначений термiн, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв :вересень 2013 року – червень 2014 року – директор ТОВ “НIКОПОЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНIЯ”, жовтень 2014 року – липень 2015 року   директор ТОВ СГП “НОВОIНГУЛЕЦЬКЕ ХПП”, серпень 2015 року – травень 2017 року – виконавчий директор ТОВ “ВIДРОДЖЕННЯ”, травень 2017 року – по теперiшнiйй час директор ТОВ “СИНЕЛЬНИКОВЕ-АГРО”.  Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол №22-08/18/1 вiд 22.08.2018р.).

Директор Слободянюк Дмитро Iванович (Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) звiльнено 25.09.2018 р.(дата вчинення дiї 22.08.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 14.07.2017р. Рiшення прийнято наглядовою радою (протокол №22-08/18/1 вiд 22.08.2018р.). Замiсть звiльненої особи призначено на невизначений термiн Директора Паламарчука Григорiя Володимировича.

 

Повний текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Протокол контролю звіту

 

This entry was posted in Повідомлення. Bookmark the permalink.

Comments are closed.