Monthly Archives: Лютий 2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Директор Паламарчук Григорiй Володимирович (згоди  на розкриття паспортних даних не надано) призначено 26.09.2018 р.(дата вчинення дiї 22.08.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на невизначений термiн, iншi посади, якi … Continue reading

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повний текст повідомлення   Титульний аркуш   Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1.Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про  надання згоди на вчинення значних правочинiв – позачерговi збори 04.02.2019р. (протокол №1 вiд 04.02.2019р.) Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: Схвалити укладений значний правочин, а саме iпотечний договiр, укладений ПрАТ … Continue reading

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про загальні збори

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» ( Код ЄДРПОУ 00953869) повідомляє наступну інформацію: станом на 29.01.2019р. –  дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, що відбудуться 04.02.2019р., загальна кількість акцій становить – 2 311 676 … Continue reading

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про загальні збори