Monthly Archives: Серпень 2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації

29.08.18 р. Товариство отримало від компанії DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД) повідомлення про набуття 23.08.2018 р. компанією DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД) контрольного пакета акцій у кількості 1422908 (один мільйон чотириста двадцять дві тисячі … Continue reading

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Дата вчинення дії: 29.08.2018; Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: 1 463 988,12  (один мільйон чотириста шістдесят три тисячі дев’ятсот вісімдесят вісім) гривень 12 коп. за пакет акцій … Continue reading

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Товариство 08.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, письмове повідомлення від 24.07.2018 р. про заміну члена Наглядової ради Короля Романа Юрійовича, який є представником акціонера, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Короля … Continue reading

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації