Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято рішення про припинення повноважень Голови наглядової ради Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». Особа перебувала на посаді з 28.04.2014 року. Володіє часткою 61,55% у статутному капіталі. Рішення прийнято у зв’язку зі зміною кількісного складу наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
2. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Костяної Тетяни Миколаївни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа перебувала на посаді з 28.04.2014 року. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Рішення прийнято у зв’язку зі зміною кількісного складу наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
3. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято рішення про обрання члена наглядової ради Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». Володіє часткою 61,55% у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особу обрано на термін до прийняття рішення загальними зборами про припинення повноважень.
4. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято рішення про обрання членом наглядової ради Костяної Тетяни Миколаївни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: заступник фінансового директора, фінансовий контролер, аудитор. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.
5. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято рішення про обрання членом наглядової ради Давидова Сергія Володимировича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор, генеральний директор. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.
6. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято рішення про обрання членом наглядової ради Москальчука Олександра Олександровича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: адвокат, заступник директора з фінансової та інформаційної безпеки. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.
7. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято рішення про обрання членом наглядової ради Зенченко Вікторії Анатоліївни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: заступник директора департаменту, головний технолог. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.
8. Протоколом наглядової ради від 15.04.2015 року прийнято рішення про обрання Головою наглядової ради Давидова Сергія Володимировича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особу обрано Головою наглядової ради до припинення повноважень.
9. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято рішення про припинення повноважень Голови ревізійної комісії Стеценко Оксани Володимирівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала на посаді з 28.04.2014 року. Особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів у зв’язку з обранням ревізора. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
10. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято рішення про припинення повноважень члена ревізійної комісії Суворової Оксани Василівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала на посаді з 28.04.2014 року. Особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Рішення прийнято у зв’язку з обранням ревізора. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
11. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято рішення про обрання ревізора Мідляр Олени Олександрівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: аудитор. Особу обрано строком на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення її повноважень.

This entry was posted in Без категорії, Повідомлення. Bookmark the permalink.

Comments are closed.