Повідомлення про виникнення особливої інформації

Товариство 08.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, письмове повідомлення від 24.07.2018 р. про заміну члена Наглядової ради Короля Романа Юрійовича, який є представником акціонера, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Короля Романа Юрійовича. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 27.01.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Товариство 08.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, письмове повідомлення від 24.07.2018 р. про заміну члена Наглядової ради Короля Романа Юрійовича, який є представником акціонера, у зв’язку з чим Мідляр Олена Олександрівна набула повноваження члена Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано, – до припинення повноважень. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, – аудитор, начальник відділу фінансової звітності та внутрішнього контролінгу, провідний фахівець з фінансово-економічного контролю.

 

Повний текст повідомлення.

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Письмове повідомлення у порядку ч.1 ст. 65 Закону України “Про акціонерні товариства”

Повідомлення

 

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Письмове повідомлення у порядку ч.1 ст. 65 Закону України “Про акціонерні товариства”

Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2017 р.)

 Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2017 р.)

 

 

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2017 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1)Рішенням річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Божедарівський елеватор» 17 квітня 2018 року попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів протягом року з дня прийняття цього рішення, а саме: Договори складського зберігання, що можуть бути укладені Приватним акціонерним товариством «Божедарівський елеватор», граничної сукупної вартості не більше 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень протягом року з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 3 651,0 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів складського зберігання до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 273,89756%. Загальна кількість голосуючих акцій: 1999828. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1422907. Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за”  прийняття рішення: 1422907, кількість голосуючих акцій, що голосували “проти” прийняття рішення: 0 акцій. 2)Рішенням річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Божедарівський елеватор» 17 квітня 2018 року попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів протягом року з дня прийняття цього рішення, а саме: Договорів про надання Приватному акціонерному товариству «Божедарівський елеватор» зворотної безпроцентної фінансової допомоги на граничної сукупної вартості не більше 60 000 000,00 (шістдесяти мільйонів) гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 3 651,0 тис. грн.  Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1643,38537%;Загальна кількість голосуючих акцій: 1999828. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1422907. Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за”  прийняття рішення: 1422907, кількість голосуючих акцій, що голосували “проти” прийняття рішення: 0 акцій.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

 

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

  • Загальна кількість простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що призначені на 17 квітня 2018 року, становить 2 311 676 акцій.
  • Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що призначені на 17 квітня 2018 року, становить 1 999 828 акцій.
Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Товариство 05.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” письмове повідомлення про заміну представника, у зв’язку з чим Грабовська Ірина Валеріївна набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” від 20.02.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано, – до припинення повноважень діючого складу членів Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, – старший юрист, юрист.

Товариство 05.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” письмове повідомлення про заміну представника, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Струкова Бориса Вікторовича. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” від 20.02.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 04.08.2016 р. Акціями Товариства не володіє.

Повідомлення про виникнення особливої інформаці.pdf

 

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Наглядовою радою Товариства 01.02.2018 р. прийнято рішення призначити Слободянюка Дмитра Івановича на ту саму посаду, а саме: на посаду директора Товариства на новий строк з 02 лютого 2018 р. до 01 лютого 2019 року включно, шляхом укладання із Слободянюком Дмитром Івановичем трудового контракту на новий строк, а саме: з 02 лютого 2018 р. до 01 лютого 2019 року включно, на виконання Слободянюком Дмитром Івановичем функцій директора Товариства. Підстава такого рішення: Протокол Позачергового засідання Наглядової ради № 01-02/18 від 01.02.2018 р. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням терміну дії попереднього трудового контракту з директором. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник елеватора філії ПАТ “ДПЗКУ” Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів, директор ДП “Зарубинський спиртовий завод”, заступник директора ДП “Коростишівський спиртовий комбінат”.

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 26.12.2017;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада; Предмет правочину: продовження строку надання Товариству зворотної безпроцентної фінансової допомоги Приватним акціонерним товариством «Любашівський елеватор» (код ЄДРПОУ – 00955153)” шляхом укладання додаткової угоди до Договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №291116 від 29.11.2016 р. до 30 червня 2018 року; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4396 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 22,74795%; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом акціонерного товариства не передбачені.

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Рішення про припинення повноважень прийнято наглядовою радою ПрАТ “Божедарівський елеватор” 13.07.2017р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України, а також п.п. 1 п. 11.2 ст. 11 Трудового контракту з директором. Посадова особа Яуфман Денис Іванович (особа не надала згоди на розкриття персональних даних), яка займала посаду Директора, припинила повноваження. Особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Особа не володiє акціями емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 02.02.2017 р. по 13.07.2017 р.


2. Рішення про призначення прийнято наглядовою радою ПрАТ “Божедарівський елеватор” 13.07.2017р. Призначення посадової особи виконано на підставі п. 8 ч. 2 ст. 52 та ч. 5 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 1 п. 6.3.4. Статуту Товариства. Посадова особа Слободянюк Дмитро Іванович (особа не надала згоди на розкриття персональних даних), призначена на посаду Директора з 14.07.2017 р. Особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Особа не володiє акціями емітента. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 01.02.2018 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник елеватора філії ПАТ “ДПЗКУ” Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів, директор ДП “Зарубинський спиртовий завод”, заступник директора ДП “Коростишівський спиртовий комбінат”.

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації