Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Товариство 05.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” письмове повідомлення про заміну представника, у зв’язку з чим Грабовська Ірина Валеріївна набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” від 20.02.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано, – до припинення повноважень діючого складу членів Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, – старший юрист, юрист.

Товариство 05.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” письмове повідомлення про заміну представника, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Струкова Бориса Вікторовича. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” від 20.02.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 04.08.2016 р. Акціями Товариства не володіє.

Повідомлення про виникнення особливої інформаці.pdf

 

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Наглядовою радою Товариства 01.02.2018 р. прийнято рішення призначити Слободянюка Дмитра Івановича на ту саму посаду, а саме: на посаду директора Товариства на новий строк з 02 лютого 2018 р. до 01 лютого 2019 року включно, шляхом укладання із Слободянюком Дмитром Івановичем трудового контракту на новий строк, а саме: з 02 лютого 2018 р. до 01 лютого 2019 року включно, на виконання Слободянюком Дмитром Івановичем функцій директора Товариства. Підстава такого рішення: Протокол Позачергового засідання Наглядової ради № 01-02/18 від 01.02.2018 р. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням терміну дії попереднього трудового контракту з директором. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник елеватора філії ПАТ “ДПЗКУ” Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів, директор ДП “Зарубинський спиртовий завод”, заступник директора ДП “Коростишівський спиртовий комбінат”.

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 26.12.2017;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада; Предмет правочину: продовження строку надання Товариству зворотної безпроцентної фінансової допомоги Приватним акціонерним товариством «Любашівський елеватор» (код ЄДРПОУ – 00955153)” шляхом укладання додаткової угоди до Договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №291116 від 29.11.2016 р. до 30 червня 2018 року; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4396 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 22,74795%; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом акціонерного товариства не передбачені.

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Рішення про припинення повноважень прийнято наглядовою радою ПрАТ “Божедарівський елеватор” 13.07.2017р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України, а також п.п. 1 п. 11.2 ст. 11 Трудового контракту з директором. Посадова особа Яуфман Денис Іванович (особа не надала згоди на розкриття персональних даних), яка займала посаду Директора, припинила повноваження. Особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Особа не володiє акціями емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 02.02.2017 р. по 13.07.2017 р.


2. Рішення про призначення прийнято наглядовою радою ПрАТ “Божедарівський елеватор” 13.07.2017р. Призначення посадової особи виконано на підставі п. 8 ч. 2 ст. 52 та ч. 5 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 1 п. 6.3.4. Статуту Товариства. Посадова особа Слободянюк Дмитро Іванович (особа не надала згоди на розкриття персональних даних), призначена на посаду Директора з 14.07.2017 р. Особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Особа не володiє акціями емітента. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 01.02.2018 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник елеватора філії ПАТ “ДПЗКУ” Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів, директор ДП “Зарубинський спиртовий завод”, заступник директора ДП “Коростишівський спиртовий комбінат”.

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Божедарівський елеватор» “10” травня 2017 р. Предметом правочину є укладення договору про отримання зворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 1 000 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 4 396 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 22,74 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.
2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Божедарівський елеватор» “10” травня 2017 р. Предметом правочину є укладення договору про отримання зворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 1 000 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 4 396 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 22,74 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.
3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Божедарівський елеватор» “10” травня 2017 р. Предметом правочину є укладення договору про отримання зворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 500 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 4 396 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 11,37 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2016 р.)

Звіт ПрАТ Божедар_вський елеватор за 2016 разм. 26.04.2017

 

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2016 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Божедарівський елеватор» (протокол загальних зборів від 20 квітня 2017 року) припинено повноваження ревізора Мідляр Олени Олександрівни, яку було обрано на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення її повноважень. Рішення прийнято на підставі ч.1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни у персональному складі обгрунтовані пропозицією акціонерів. Особа перебувала на посаді два роки. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
2. Рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Божедарівський елеватор» (протокол загальних зборів від 20 квітня 2017 року) обрано ревізором Ангаткіну Ірину Гаврилівну. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа за останні п’ять років: аудитор. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Божедарівський елеватор» 11 квітня 2017 року. Предметом правочину є укладення договору про отримання зворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 1 000 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 4 396 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 22,74 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до

Повідомлення про річні загальні збори

Приватне акціонерне товариство “Божедарівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: вул. Виконкомівська, буд. 1, смт. Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 25 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПрАТ “Божедарівський елеватор”, вул. Виконкомівська, буд. 1, смт. Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2017 року.

Проект порядку денного та проекти рішень ( ст. 35)

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):
1. Обрання лічильної комісії.
2.Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2016 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.
6. Обрання ревізора.

Проекти рішень щодо порядку денного відповідно до зазначених питань:
1. Обрати членів лічильної комісії: (відповідно до результатів голосування на загальних зборах)
2. Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2016 рік
3. Прибуток товариства за 2016 рік розподілити на модернізацію основних засобів товариства.
4. Звіт наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт ревізійної комісії приняти до уваги
5. Припинити повноваження ревізора: Мідляр Олени Олександрівни.
6. Обрати ревізора ( відповідно до результатів голосування на загальних зборах)

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПрАТ “Божедарівський елеватор”, вул. Виконкомівська, буд. 1, смт. Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» – директор Яуфман Денис Іванович.

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про річні загальні збори