Річна інформація емітента

Повний текст повідомлення

Цифровий підпис

Печатка

Пароль до архіву

123456

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента

Протокол загальних зборів акціонерів

Повний текст документа

Цифровий підпис

Печатка

Пароль до архіву

123456

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Протокол загальних зборів акціонерів

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Божедарівський елеватор» (код ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна) (далі – Товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства відбудуться 29 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення загальних зборів: зал засідань №1 ПрАТ «Божедарівський елеватор», вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24 години 23 квітня 2021 року.

 

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів товариства та визначення терміну дії її повноважень.
 2. Про розгляд звіту виконавчого органу про результати діяльності за 2020 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 3. Про розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2020 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Про припинення повноважень Голови Наглядової ради та Члена Наглядової ради.
 5. Про обрання членів Наглядової ради.
 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 7. Затвердження річного звіту за 2020 рік та результатів діяльності за 2020 рік.
 8. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2020 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 9. Про припинення повноважень ревізора.
 10. Про обрання ревізора.
 11. Про розподіл прибутку за 2020 рік.
 12. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік.
 13. Про затвердження звіту та висновків зовнішнього аудиту, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством.

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Повний текст повідомлення

Архів ЕЦП

Печатка

Пароль до архиву 123456

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Протокол № 1 загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Божедарівський елеватор»

Повний текст протокола

Архів ЕЦП

Печатка

Пароль до архиву 123456

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Протокол № 1 загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Божедарівський елеватор»

Повідомлення про скликання загальних зборів

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Божедарівський елеватор» (код ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна) (далі – Товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства відбудуться 28 травня 2020 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення загальних зборів: зал засідань №1 ПрАТ «Божедарівський елеватор», вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24 години 25 травня 2020 року.

Повний текст повідомлення

Файл цифрового підпису

Файл цифрової печатки

Пароль до архіву: 123456

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про скликання загальних зборів

Протокол №3 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Божедарівський елеватор”

Повний текст протокола

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Протокол №3 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Божедарівський елеватор”

Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Божедарівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна) (далі – товариство) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 25 липня 2019 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення позачергових загальних зборів: зал засідань №1 ПрАТ “Божедарівський елеватор”, вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24 години 20 липня 2019 року.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Повідомлення про загальні збори

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
( Код ЄДРПОУ 00953869) повідомляє наступну інформацію: станом на 22.04.2019р. – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, що відбудуться 26.04.2019р., загальна кількість акцій становить – 2 311 676 штук, кількість голосуючих акцій становить – 2 030 432 штук.
Наглядова рада ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про загальні збори