Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» “01” серпня 2017 року. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 3 500 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 41 207 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 8,49 відсотків. Предметом правочину є надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги. Заінтересована особа Приватне акціонерне товариство «Арцизьке хлібоприймальне підприємство», код ЄДРПОУ 00955236, місцезнаходження: 68400, Одеська обл., Арцизький район, місто Арциз, вулиця Європейська, будинок 44. Ознаки заінтересованості: посадова особа Приватного акціонерного товариства «Балтське ХПП» є посадовою особою заінтересованої особи. Інші істотні умови правочину: строк дії договору до 31 грудня 2017 року, сума договору 3 500 000,00 гривень. Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» “12” червня 2017 року. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 4 000 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 41 207 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 9,70 відсотків. Предметом правочину є приєднання до договору про надання послуг з овердрафту. Заінтересована особа Підприємство з іноземними інвестиціями «ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 23393195, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100. Ознаки заінтересованості: посадова особа Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» є посадовою особою заінтересованої особи. Інші істотні умови правочину: строк дії договору до “30” вересня 2018 року, сума договору 4 000 000,00 гривень. Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2016 р.)

Звіт ПАТ Балтське ХПП за 2016 разм. 26.04.2017.zip

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2016 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» від 18 квітня 2017 року прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне та про перейменування товариства. Дата державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР – 20 квітня 2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни типу акціонерного товариства: Публічне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство». Повне найменування акціонерного товариства після зміни типу акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство».

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження Голови наглядової ради Москальчука Олександра Олександровича, якого було обрано на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення повноважень. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа перебувала на посаді один рік з моменту останнього призначення. Рішення прийнято у зв‘язку зі зміною кількісного складу наглядової ради з підстав зміни типу товариства з публічного на приватне. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
2. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження Члена наглядової ради Короля Романа Юрійовича, якого було обрано на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення повноважень. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа перебувала на посаді один рік з моменту останнього призначення. Рішення прийнято у зв‘язку зі зміною кількісного складу наглядової ради з підстав зміни типу товариства з публічного на приватне. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
3. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження Члена наглядової ради Майка Олексія Олександровича, якого було обрано на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення повноважень. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа перебувала на посаді один рік з моменту останнього призначення. Рішення прийнято у зв‘язку зі зміною кількісного складу наглядової ради з підстав зміни типу товариства з публічного на приватне. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
4. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження Члена наглядової ради Єреденко Миколи Васильовича, якого було обрано на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення повноважень. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа перебувала на посаді один рік з моменту останнього призначення. Рішення прийнято у зв‘язку зі зміною кількісного складу наглядової ради з підстав зміни типу товариства з публічного на приватне. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
5. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження Члена наглядової ради Зенченко Вікторії Анатоліївни, яку було обрано на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення повноважень. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа перебувала на посаді один рік з моменту останнього призначення. Рішення прийнято у зв‘язку зі зміною кількісного складу наглядової ради з підстав зміни типу товариства з публічного на приватне. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 18 квітня 2017 року) обрано членом наглядової ради Москальчука Олександра Олександровича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор, заступник директора з фінансової та інформаційної безпеки. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень. Особа є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.»
7. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 18 квітня 2017 року) обрано членом наглядової ради Короля Романа Юрійовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: аудитор, фінансовий директор. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень. Особа є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.»
8. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 18 квітня 2017 року) обрано членом наглядової ради Струкова Бориса Вікторовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: начальник юридичного відділу. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень. Особа є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.»
9. Рішенням наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 18 квітня 2017 року) обрано Головою наглядової ради Москальчука Олександра Олександровича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор, заступник директора з фінансової та інформаційної безпеки. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень. Особа є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.»
10. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження члена ревізійної комісії Мідляр Олени Олександрівни, яку було обрано на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення її повноважень. Рішення прийнято на підставі ч.1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни у персональному складі обгрунтовані пропозицією акціонерів. Особа перебувала на посаді два роки. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
11. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 18 квітня 2017 року) обрано членом ревізійної комісії Чорного Юрія Анатолійовича. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа за останні п’ять років: заступник директора з питань обліку та аудиту. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про річні загальні збори

Публічне акціонерне товариство “Балтське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 18 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПАТ “Балтське ХПП”, вул. Залізнична, буд. 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 13 год. 00 хв. по 13 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2016 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Про зміну повного та скороченого найменування товариства.
6. Затвердження змін до статуту товариства шляхом викладення статуту у новій редакції.
7. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встновлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договрів з членами наглядвої ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
12. Обрання членів ревізійної комісії.

Адреса власного веб-сайту balta-hpp.com.ua, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Проекти рішень щодо порядку денного відповідно до зазначених питань:
1. Обрати членів лічильної комісії: (відповідно до результатів голосування на загальних зборах)
2. Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2016 рік
3. Прибуток товариства за 2016 рік розподілити на покриття збитків за попередній звітний рік.
4. Звіт наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт ревізійної комісії приняти до уваги
5. Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування товариства з «Публічне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство» на «Приватне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство». Скорочене найменування: з ПАТ «Балтське ХПП» на ПрАТ «Балтське ХПП».
6. Затвердити зміни до статуту товариства у звязку зі зміною типа товариства та перейменуванням товариства, шляхом викладення статуту у новій редакції.
7. Затвердити положення про загальні збори та положення про наглядову раду товариства у новій редакції.
8. Припинити повноваження членів наглядової ради (відповідно до результатів голосування на загальних зборах).
9. Обрати членів наглядової ради (відповідно до результатів голосування на загальних зборах)
10. Затвердити умови цивільно-правових догоорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити винагороду та обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членаминаглядової ради.
11. Припинити повноваження членів ревізійної комісії: (відповідно до результатів голосування на загальних зборах).
12. Обрати членів ревізійної комісії (відповідно до результатів голосування на загальних зборах)

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПАТ “Балтське ХПП”, вул. Залізнична, буд. 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна.. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» – директор Самолюк Сергій Іванович.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про річні загальні збори

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішенням наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 02 лютого 2017 року) призначено на ту саму посаду директора Самолюка Сергія Івановича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа володіє часткою 0,008% у статутному капіталі товариства. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор. Особу призначено на посаду директора на термін до 01 лютого 2018 року. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням терміну дії попереднього трудового контракту з директором.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» (акціонер) повідомило Публічне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство» про заміну члена наглядової ради – представника акціонера, а саме про припинення повноважень члена наглядової ради Костяної Тетяни Миколаївни – представника акціонера ПТОВ «РЕНЕСКО Б.В.» та надання повноважень (призначення) члена наглядової ради Короля Романа Юрійовича – представника акціонера ПТОВ «РЕНЕСКО Б.В. Костяна Тетяна Миколаївна не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Костяна Тетяна Миколаївна перебувала на посаді шість місяців з моменту останнього призначення. Зміни у персональному складі наглядової ради відбулись на підставі повідомлення акціонера про заміну члена наглядової ради – представника акціонера, яке отримано 27.01.2017р.
2. Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» (акціонер) повідомило Публічне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство» про заміну члена наглядової ради – представника акціонера, а саме про припинення повноважень члена наглядової ради Костяної Тетяни Миколаївни та надання повноважень (призначення) члена наглядової ради Короля Романа Юрійовича – представника акціонера. Король Роман Юрійович не надав згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Короля Романа Юрійовича призначено до прийняття рішення про припинення його повноважень у порядку, передбаченому законом. Протягом останніх п’яти років Король Роман Юрійович обіймав посади директора фінансового ТОВ “Аграрні технології” та менеджера відділу аудиту ПрАТ “Делойт енд Туш ЮСК”. Зміни у персональному складі наглядової ради відбулись на підставі повідомлення акціонера про заміну члена наглядової ради – представника акціонера, яке отримано 27.01.2017р.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» 26 грудня 2016 року. Предметом правочину є укладення договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги.

Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 8 000 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 32 040 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 24,96 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Протокол чергових загальних зборів акціонерів

Балта прот 2014

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Протокол чергових загальних зборів акціонерів