Category Archives: Без категорії

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Наглядовою радою Товариства 01.02.2018 р. прийнято рішення призначити Самолюка Сергія Івановича на ту саму посаду, а саме: на посаду директора Товариства на новий строк з 02 лютого 2018 р. до 01 лютого 2019 року включно, шляхом укладання із Самолюком Сергієм … Continue reading

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

29.12.2017 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення надати згоду на вчинення директором Товариства значного правочину, а саме: укласти та підписати додаткову угоду до Договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №021116 від 02.11.2016 р., якою продовжити строк, на який Товариство … Continue reading

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» “01” серпня 2017 року. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 3 500 000,00 гривень. Вартість … Continue reading

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» “12” червня 2017 року. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 4 000 000,00 гривень. Вартість … Continue reading

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2016 р.)

Звіт ПАТ Балтське ХПП за 2016 разм. 26.04.2017.zip  

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2016 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» від 18 квітня 2017 року прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне та про перейменування товариства. Дата державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що … Continue reading

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження Голови наглядової ради Москальчука Олександра Олександровича, якого було обрано на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення повноважень. … Continue reading

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про річні загальні збори

Публічне акціонерне товариство “Балтське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 18 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв. Місце проведення … Continue reading

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про річні загальні збори

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішенням наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 02 лютого 2017 року) призначено на ту саму посаду директора Самолюка Сергія Івановича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа володіє часткою 0,008% у статутному капіталі товариства. … Continue reading

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» (акціонер) повідомило Публічне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство» про заміну члена наглядової ради – представника акціонера, а саме про припинення повноважень члена наглядової ради Костяної Тетяни Миколаївни – представника акціонера ПТОВ «РЕНЕСКО … Continue reading

Posted in Без категорії | Leave a comment