Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою емітента 01.02.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі заяви особи та Протоколу № 01-02/19 від 01.02.2019 року позачергового засідання Наглядової ради емітента. Самолюка Сергія Івановича обрано на ту же саму посаду, а саме Директора, на новий строк. Згоди на розкриття паспортних данних особа не надавала.  Особа володiє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,008%. Особа володiє пакетом акцій емітента в розмірі 1000 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: з 02 лютого 2019 року до 01 лютого 2020 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор.

 

 

Повний текст повідомлення

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.