Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

29.12.2017 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення надати згоду на вчинення директором Товариства значного правочину, а саме: укласти та підписати додаткову угоду до Договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №021116 від 02.11.2016 р., якою продовжити строк, на який Товариство надає зворотну безпроцентну фінансову допомогу Товариством з обмеженою відповідальністю «Аграрні Технології» (код ЄДРПОУ – 35363892), до 30 червня 2018 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 8000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 41207 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 19,41418%; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом Товариства не передбачені.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.