Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» “01” серпня 2017 року. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 3 500 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 41 207 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 8,49 відсотків. Предметом правочину є надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги. Заінтересована особа Приватне акціонерне товариство «Арцизьке хлібоприймальне підприємство», код ЄДРПОУ 00955236, місцезнаходження: 68400, Одеська обл., Арцизький район, місто Арциз, вулиця Європейська, будинок 44. Ознаки заінтересованості: посадова особа Приватного акціонерного товариства «Балтське ХПП» є посадовою особою заінтересованої особи. Інші істотні умови правочину: строк дії договору до 31 грудня 2017 року, сума договору 3 500 000,00 гривень. Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.