Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» “12” червня 2017 року. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 4 000 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 41 207 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 9,70 відсотків. Предметом правочину є приєднання до договору про надання послуг з овердрафту. Заінтересована особа Підприємство з іноземними інвестиціями «ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 23393195, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100. Ознаки заінтересованості: посадова особа Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» є посадовою особою заінтересованої особи. Інші істотні умови правочину: строк дії договору до “30” вересня 2018 року, сума договору 4 000 000,00 гривень. Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.