Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» від 18 квітня 2017 року прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне та про перейменування товариства. Дата державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР – 20 квітня 2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни типу акціонерного товариства: Публічне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство». Повне найменування акціонерного товариства після зміни типу акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство».

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.