Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішенням наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 02 лютого 2017 року) призначено на ту саму посаду директора Самолюка Сергія Івановича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа володіє часткою 0,008% у статутному капіталі товариства. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор. Особу призначено на посаду директора на термін до 01 лютого 2018 року. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням терміну дії попереднього трудового контракту з директором.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.