Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» (акціонер) повідомило Публічне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство» про заміну члена наглядової ради – представника акціонера, а саме про припинення повноважень члена наглядової ради Костяної Тетяни Миколаївни – представника акціонера ПТОВ «РЕНЕСКО Б.В.» та надання повноважень (призначення) члена наглядової ради Короля Романа Юрійовича – представника акціонера ПТОВ «РЕНЕСКО Б.В. Костяна Тетяна Миколаївна не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Костяна Тетяна Миколаївна перебувала на посаді шість місяців з моменту останнього призначення. Зміни у персональному складі наглядової ради відбулись на підставі повідомлення акціонера про заміну члена наглядової ради – представника акціонера, яке отримано 27.01.2017р.
2. Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» (акціонер) повідомило Публічне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство» про заміну члена наглядової ради – представника акціонера, а саме про припинення повноважень члена наглядової ради Костяної Тетяни Миколаївни та надання повноважень (призначення) члена наглядової ради Короля Романа Юрійовича – представника акціонера. Король Роман Юрійович не надав згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Короля Романа Юрійовича призначено до прийняття рішення про припинення його повноважень у порядку, передбаченому законом. Протягом останніх п’яти років Король Роман Юрійович обіймав посади директора фінансового ТОВ “Аграрні технології” та менеджера відділу аудиту ПрАТ “Делойт енд Туш ЮСК”. Зміни у персональному складі наглядової ради відбулись на підставі повідомлення акціонера про заміну члена наглядової ради – представника акціонера, яке отримано 27.01.2017р.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.