Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Протоколом наглядової ради товариства від 01 липня 2014 року обрано Голову  наглядової ради товариства Приватне товариство з обмеженою відповідальністю РЕНЕСКО Б.В. (RENAISCO B.V.) (юридична особа відповідно до законів Нідерландів, номер торгового реєстру 24257792, знаходиться за адресою вул. Блаак 31, 3011 GA Роттердам, Нідерланди) на строк до моменту прийняття рішення про припинення повноважень.

Підстава рішення: ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства».

Обґрунтування: необхідність обрання голови наглядової ради.

Розмір частки у статутному капіталі, якою володіє особа: 84,7083%

2. Протоколом ревізійної комісії товариства від 01 липня 2014 року обрано Голову  ревізійної комісії товариства Стеценко Оксану Володимирівну (особа не надала згоду на розкриття персональних даних) на строк до моменту прийняття рішення про припинення повноважень.

Підстава рішення: ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства».

Обґрунтування: необхідність обрання голови ревізійної комісії.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства.

 

3. Рішення про обрання (переобрання) прийнято наглядовою радою ПАТ “Балтське хлібоприймальне підприємство” 01.07.2014 р.

Обрання (переобрання) посадової особи виконано на підставі п. 6.9 Статуту товариства, згідно протоколу позачергового засідання наглядової ради №01-07/14 від 01.07.2014 р.

Посадова особа Самолюк Сергій Іванович (особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних), переобрана на посаду Директора.

Особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який переобрана особа: на один рік.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.