Загальні збори акціонерів.

Публічне акціонерне товариство “Балтське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, індекс  66161) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 17 квітня 2013р. о 12 год. 00. хв. Місце проведення зборів: зал засідань № 1 ПАТ “Балтське ХПП”, вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, індекс 66161.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 11 год. 00. хв. по 11 год. 40 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 квітня 2013 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Затвердження річного звіту товариства.

2. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, у наступному місці: зал засідань № 1 ПАТ “Балтське ХПП”, вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, індекс 66161. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» – директор Самолюк Сергій Іванович.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.