Річний звіт за 2020 рік

Повний документ (у XML форматі)

 

Цифровий підпис

 

пароль до архиву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річний звіт за 2020 рік

Річний звіт емітента цінних паперів за 2020 рік

Повний текст документу

 

Цифровий підпис

Пароль до архиву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річний звіт емітента цінних паперів за 2020 рік

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство»

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Балтське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 34, селище Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 2021 року о 17 год. 00 хв. Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: зал засідань №1 ПрАТ “Балтське хлібоприймальне підприємство”, вул. Залізнична, буд. 34, селище Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проведена з 16 год. 00 хв. по 16 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 20 квітня 2021 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
 3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
 5. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради та звіту директора Товариства за 2020 рік.
 7. Про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 8. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
 9. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
 10. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акції органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або не внесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акції.
 11. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій, проводити дії щодо проведення обов’язкового викупу акцій, у акціонерів які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
 12. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство»

Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повний текст повідомлення

Електронний підпис

пароль до архіву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Повний текст повідомлення

Файл цифрового підпису

Пароль до архіву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повний текст повідомлення

Цифровий підпис

Пароль до архіву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повний текст повідомлення

 

Лист

 

Цифровий підпис

пароль до архіву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Повний текст Річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік.

 

файл цифрового підпису

пароль до архіву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Балтське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 34, селище Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 28 квітня 2020 року о 17 год. 00 хв. Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: зал засідань №1 ПрАТ “Балтське хлібоприймальне підприємство”, вул. Залізнична, буд. 34, селище Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проведена з 16 год. 00 хв. по 16 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2020 року.

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Зміна складу посадових осіб

Повний текст повідомлення

Цифровий підпис

пароль до підпису 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Зміна складу посадових осіб