Про нас

 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство “Арцизьке хлібоприймальне підприємство”

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00955236

1.4. Місцезнаходження емітента

68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Чапаєва, буд. 44

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(04845) 3-10-47 / (04845) 3-10-49

1.6. Електронна поштова адреса емітента

arciz@usilos.com

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

arziz-hpp.com.ua

Comments are closed.