Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство “Арцизьке хлібоприймальне підприємство”

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство “Арцизьке хлібоприймальне підприємство”

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Товариство 19.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” письмове повідомлення про заміну представника, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Струкова Бориса Вікторовича. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” від 20.02.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 28.07.2016 р. Акціями Товариства не володіє.

Товариство 19.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” письмове повідомлення про заміну представника, у зв’язку з чим Грабовська Ірина Валеріївна набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” від 20.02.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано, – до припинення повноважень діючого складу членів Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, – старший юрист, юрист.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Наглядовою радою Товариства 01.02.2018 р. прийнято рішення призначити Грищенко Валентину Дмитрівну на ту саму посаду, а саме: на посаду директора Товариства на новий строк з 02 лютого 2018 р. до 01 лютого 2019 року включно, шляхом укладання із Грищенко Валентиною Дмитрівною трудового контракту на новий строк, а саме: з 02 лютого 2018 р. до 01 лютого 2019 року включно, на виконання Грищенко Валентиною Дмитрівною функцій директора Товариства. Підстава такого рішення: Протокол Позачергового засідання Наглядової ради № 01-02/18 від 01.02.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 26.12.2017;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада;

Предмет правочину: продовження строку надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 750 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 14099 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 5,31953%;

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом акціонерного товариства не визначені.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» “01” серпня 2017 року. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 1 200 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 14 099 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 8,51 відсотків. Предметом правочину є отримання зворотної безпроцентної фінансової допомоги. Заінтересована особа Приватне акціонерне товариство «Любашівський елеватор», код ЄДРПОУ 00955153, місцезнаходження 66502, Одеська обл., Любашівський район, селище міського типу Любашівка, вулиця Спортивна, будинок 4 А. Ознаки заінтересованості: посадова особа Приватного акціонерного товариства «Арцизьке ХПП» є посадовою особою заінтересованої особи. Інші істотні умови правочину: строк дії договору до 31 грудня 2017 року, сума договору 1 200 000,00 гривень. Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Рішення про схвалення значного правочину шляхом надання згоди на його вчинення, прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» «17» травня 2017 року. Предметом правочину є укладення договору підряду. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 1 431 732,89  гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 14 099 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 10,15 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.
2. Рішення про схвалення значного правочину шляхом надання згоди на його вчинення, прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» “17” травня 2017 року. Предметом правочину є укладення договору підряду. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 2 071 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 14 099 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 14,68 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2016 р.)

Звіт ПрАТ Арцизьке ХПП за 2016 разм. 26.04.2017

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2016 р.)

1. Рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Арцизьке хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 13
квітня 2017 року) припинено повноваження ревізора Мідляр Олени
Олександрівни, яку було обрано на термін до прийняття рішення зборами
акціонерів про припинення її повноважень. Рішення прийнято на підставі ч. 1
ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни у персональному
складі обгрунтовані пропозицією акціонерів. Особа перебувала на посаді два
роки. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє
часткою у статутному капіталі товариства. Особа не має непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини.
2. Рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Арцизьке хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 13
квітня 2017 року) обрано ревізором Ангаткіну Ірину Гаврилівну. Особа не
надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою у
статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа за останні п’ять років:
аудитор. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про
припинення повноважень.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до

Повідомлення про річні загальні збори

Приватне акціонерне товариство “Арцизьке хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955236, місцезнаходження: вул. Чапаєва, буд. 44, м. Арциз, Арцизький р-н, Одеська обл., 68400, Україна) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 13 квітня 2017 року о 13 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПрАТ “Арцизьке ХПП”, вул. Чапаєва, буд. 44, м. Арциз, Арцизький р-н, Одеська обл., 68400, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 12 год. 30 хв. по 12 год. 55 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 07 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):
1.Обрання членів лічильної комісії
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2016 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Зміна місцезнаходження товариства.
6. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії
8. Обрання членів ревізійної комісії.
Адреса власного веб-сайту arziz-hpp.com.ua, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.
Проекти рішень щодо порядку денного відповідно до зазначених питань:
1. Обрати членів лічильної комісії: (відповідно до результатів голосування на загальних зборах)
2. Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2016 рік
3. Збиток товариства за результатами діяльності 2016 року компенсувати за рахунок прибутку минулих років.
4. Звіт наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт ревізійної комісії приняти до уваги.
5. Змінити місцезнаходження товариства.
6. Внести зміни до Статуту товариства (відповідно до результатів голосування на загальних зборах)
7. Припинити повноваження ревізора: Мідляр Олени Олександрівни.
8. Обрати ревізора ( відповідно до результатів голосування на загальних зборах)

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПрАТ “Арцизьке ХПП”, вул. Чапаєва, буд. 44, м. Арциз, Арцизький р-н, Одеська обл., 68400, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» – директор Грищенко Валентина Дмитрівна.

Posted in Без категорії | Leave a comment

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішенням наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Арцизьке
хлібоприймальне підприємство» (протокол від 02 лютого 2017 року) призначено
на ту саму посаду директора Грищенко Валентину Дмитрівну (особа не надала
згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному
капіталі товариства. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять
років: директор. Особу призначено на посаду директора на термін до 01
лютого 2018 року. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням терміну дії
попереднього трудового контракту з директором.

Posted in Без категорії | Leave a comment