Повідомлення про виникнення особливої інформації

Товариство 03.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Короля Романа Юрійовича. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, від 24.07.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 27.01.2017 р. Акціями Товариства не володіє. Товариство 03.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, у зв’язку з чим Мідляр Олена Олександрівна набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, від 24.07.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано, – до припинення повноважень. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, – аудитор, начальник відділу фінансової звітності та внутрішнього контролінгу, провідний фахівець з фінансово-економічного контролю.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

30.05.2018 р. Нпглядова рада Товариства прийняла рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме: укласти додаткову угоду №4 до договору підряду №37/18-0205 від 02.05.2018 р. із ТОВ “БУДСЕРВІС” (код ЄДРПОУ – 30562421) на наступних умовах: предмет додаткової угоди – виконання робіт на заміну самопливного обладнання завантаження складів підлогового зберігання; вартість робіт – 480 000,00 грн., в тому числі ПДВ; інші умови – на розсуд директора Товариства. Загальна сума договору підряду №37/18-0205 від 02.05.2018 р. з урахуванням додаткової угоди №4 складатиме 2 035 800,00 грн., в тому числі ПДВ, що перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2035,8 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17289 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 11,77512%; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом Товариства не передбачені.

Повний текст повідомлення

 

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2017 р.)

Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2017 р.)

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2017 р.)

Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

  • Загальна кількість простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що призначені на 20 квітня 2018 року, становить 1 940 400 акцій;
  • Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що призначені на 20 квітня 2018 року, становить 1 822 244 акцій.
Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство “Арцизьке хлібоприймальне підприємство”

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство “Арцизьке хлібоприймальне підприємство”

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Товариство 19.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” письмове повідомлення про заміну представника, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Струкова Бориса Вікторовича. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” від 20.02.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 28.07.2016 р. Акціями Товариства не володіє.

Товариство 19.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” письмове повідомлення про заміну представника, у зв’язку з чим Грабовська Ірина Валеріївна набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” від 20.02.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано, – до припинення повноважень діючого складу членів Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, – старший юрист, юрист.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Наглядовою радою Товариства 01.02.2018 р. прийнято рішення призначити Грищенко Валентину Дмитрівну на ту саму посаду, а саме: на посаду директора Товариства на новий строк з 02 лютого 2018 р. до 01 лютого 2019 року включно, шляхом укладання із Грищенко Валентиною Дмитрівною трудового контракту на новий строк, а саме: з 02 лютого 2018 р. до 01 лютого 2019 року включно, на виконання Грищенко Валентиною Дмитрівною функцій директора Товариства. Підстава такого рішення: Протокол Позачергового засідання Наглядової ради № 01-02/18 від 01.02.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 26.12.2017;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада;

Предмет правочину: продовження строку надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 750 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 14099 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 5,31953%;

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом акціонерного товариства не визначені.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» “01” серпня 2017 року. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 1 200 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 14 099 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 8,51 відсотків. Предметом правочину є отримання зворотної безпроцентної фінансової допомоги. Заінтересована особа Приватне акціонерне товариство «Любашівський елеватор», код ЄДРПОУ 00955153, місцезнаходження 66502, Одеська обл., Любашівський район, селище міського типу Любашівка, вулиця Спортивна, будинок 4 А. Ознаки заінтересованості: посадова особа Приватного акціонерного товариства «Арцизьке ХПП» є посадовою особою заінтересованої особи. Інші істотні умови правочину: строк дії договору до 31 грудня 2017 року, сума договору 1 200 000,00 гривень. Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Рішення про схвалення значного правочину шляхом надання згоди на його вчинення, прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» «17» травня 2017 року. Предметом правочину є укладення договору підряду. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 1 431 732,89  гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 14 099 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 10,15 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.
2. Рішення про схвалення значного правочину шляхом надання згоди на його вчинення, прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» “17” травня 2017 року. Предметом правочину є укладення договору підряду. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 2 071 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 14 099 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 14,68 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації